ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Χρόνια συσσώρευση αίματος στα κάτω άκρα λόγω της ανεπάρκειας των φλεβικών βαλβίδων οδηγεί στην εμφάνιση φλεβικών ή άτονων ελκών. Τα φλεβικά έλκη εντοπίζονται κυρίως έσω σφυρό. Το 75% των ελκών των κάτω άκρων, έχει φλεβική αιτιολογία. Δηλαδή υπάρχει φλεβική ανεπάρκεια η οποία εκτός των φλεβικών ελκών μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία κιρσών και φλεβικών θρομβώσεων.

Η εμφάνιση των φλεβικών ελκών οφείλεται σε διαταραχές της μικροκυκλοφορίας και την τοπική ισχαιμία. Το 1% του πληθυσμού κάποια στιγμή θα προσβληθεί από έλκη των κάτω άκρων.

Χαρακτηριστικό των φλεβικών ελκών είναι οι συχνές υποτροπές και η δυσκολία στην επούλωση τους. Αυτός είναι και ο λόγος που η αντιμετώπισή τους, και γενικότερα η φροντίδα τους πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό αγγειοχειρουργό

Η θεραπεία που συνίσταται ξεκινάει με χειρουργικό καθαρισμό, εν συνεχεία θα πρέπει να γίνονται συχνές αλλαγές και απαραίτητη εφαρμογή ελαστικής περίδεσης.

Απαραίτητη είναι η αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκεια και των κιρσών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τις νεώτερες ενδοαυλικές θεραπείες (laser, RF) είτε με τις κλασσικές χειρουργικές επεμβάσεις.