Ένας αγγειοχειρουργός κάνει πολύ περισσότερα από χειρουργική επέμβαση. | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ένας αγγειοχειρουργός εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς με προβλήματα αγγειακής υγείας γνωρίζουν και κατανοούν όλες τις επιλογές τους. Με λίγα λόγια, οι αγγειοχειρουργός μπορούν να κάνουν χειρουργική επέμβαση, αλλά βλέπουν και θεραπεύουν πολλούς ασθενείς που δεν χρειάζονται χειρουργική επέμβαση. Πολλά αγγειακά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτική αγωγή ή άσκηση.