Δοκιμασίες αγγειογραφίας υπολογιστικής τομογραφίας (CTA) και μαγνητικής τομογραφίας (MRA) | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Επίσης ονομάζεται αγγειογράφημα υπολογιστικής τομογραφίας, αγγειογράφημα ηλεκτρονικής τομογραφίας, αγγειογράφημα μαγνητικού συντονισμού

Οι δοκιμές CTA και MRA είναι μη επεμβατικές, προχωρημένες μελέτες απεικόνισης που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα αιμοφόρα αγγεία στο σώμα μας και τις ανατομικές σχέσεις τους με άλλα όργανα.

Οι δοκιμές αυτές χρησιμοποιούν σύγχρονες ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνων που επιτρέπουν στον αγγειοχειρουργό να βλέπει την αγγειακή ασθένεια τρισδιάστατα - ένα σημαντικό βήμα στην εκτίμηση της έκτασης της νόσου και του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί καλύτερα.