Ένας αγγειοχειρουργός είναι σε θέση να κάνει κάθε είδους διαδικασία. | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Μερικοί ειδικοί ειδικεύονται σε ένα ή δύο είδη αγγειακών παρεμβάσεων, έτσι ώστε οι ασθενείς τους τείνουν να παίρνουν αυτές τις θεραπείες. Οι αγγειοχειρουργοί εκπαιδεύονται σε όλα: ανοικτή, περίπλοκη χειρουργική επέμβαση και σε ελάχιστα επεμβατικές, ενδοαγγειακές διαδικασίες. Μερικοί ασθενείς χρειάζονται ένα, κάποιοι χρειάζονται το άλλο, ενώ πολλοί δεν χρειάζονται καθόλου χειρουργική επέμβαση.