Δείκτης αστραγάλου-βραχίονα ή δοκιμή ABI | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ονομάζεται επίσης: Δοκιμασία πίεσης κατά τμήματα, δοκιμή πίεσης toe, δείκτης Toe-Brachial (TBI)

Μια μη επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιεί το πιεσόμετρο για να μετρήσει την κυκλοφορία (ροή αίματος) και την αρτηριακή πίεση στις αρτηρίες σε διάφορα σημεία του των ποδιών, παρόμοια με τη διαδικασία μέτρησης της συνηθισμένης αρτηριακής πίεσης.