Ένας αγγειοχειρουργός οικοδομεί σχέσεις με τους ασθενείς. | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Μερικοί τύποι χειρουργών έρχονται στη ζωή σας για να εκτελέσουν μια διαδικασία, φροντίστε να θεραπεύσετε και να φύγετε. αυτός είναι ο ρόλος τους. Ένας αγγειοχειρουργός μπορεί να είναι κάποιος που σας αντιμετωπίζει σε συνεχή βάση εδώ και δεκαετίες. Ένας αγγειοχειρουργός πολύ συχνά έχει μακροχρόνιες σχέσεις με τους ασθενείς επειδή η αγγειακή νόσος μπορεί να είναι μια μακροπρόθεσμη κατάσταση. Εάν έχετε αγγειακή νόσο, μπορείτε να εμπιστευτείτε έναν αγγειοχειρουργό για να φροντίσετε για τη μακροπρόθεσμη υγεία σας και να εξετάσετε όλες τις επιλογές σας.