Οι αρτηρίες είναι παχύτερες και είναι επιρρεπείς σε στενώσεις και ανευρυσματα. | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Οι φλέβες είναι λεπτότερες και έχουν βαλβίδες που εμποδίζουν το αίμα να κινείται πίσω μακριά από την καρδιά. Οι μεγαλύτερες βαθιές φλέβες των ποδιών μπορούν να αναπτύξουν θρόμβους.