Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Το κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα (ΑΚΑ) είναι μια διεύρυνση ή «διόγκωση» που αναπτύσσεται σε μια εξασθενημένη περιοχή της μεγαλύτερης αρτηρίας στην κοιλιακή χώρα. Η πίεση που παράγεται από κάθε καρδιακό παλμό ωθείται ενάντια στο εξασθενημένο αορτικό τοίχωμα, προκαλώντας την διόγκωση του ανευρύσματος. Εάν το ΑΚΑ παραμένει μη ανιχνευμένο, το αορτικό τοίχωμα συνεχίζει να εξασθενεί και το ανεύρυσμα συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τελικά, το ανεύρυσμα γίνεται τόσο μεγάλο, και το τοίχωμα του είναι τόσο αδύνατο, που μπορεί συμβαίνει ρήξη. Όταν συμβαίνει αυτό, υπάρχει μαζική εσωτερική αιμορραγία, μια κατάσταση που είναι συνήθως θανατηφόρα. Ο μόνος τρόπος για να σπάσει κανείς τον κύκλο είναι να διαγνώσει το ΑΚΑ προτού ραγεί.