Αγγειογραφία | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Μια αγγειογραφία είναι μια διαδικασία ακτίνων Χ που μπορεί να είναι τόσο διαγνωστική όσο και θεραπευτική. Θεωρείται το χρυσό πρότυπο για την αξιολόγηση των στενώσεων στο αρτηριακό σύστημα. Ένα αγγειογράφημα ανιχνεύει στενώσεις και αποφράξεις χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ που λαμβάνονται κατά την ένεση ενός παράγοντα αντίθεσης (βαφή ιωδίου). Η διαδικασία παρέχει πληροφορίες που βοηθούν τον αγγειοχειρουργό να καθορίσει τις καλύτερες επιλογές θεραπείας. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 15-20 λεπτά ή έως και αρκετές ώρες, ανάλογα με το πόσο δύσκολη είναι η εξέταση και τι θεραπευτική παρέμβαση γίνεται.