Γιατί η αγγειακή βιολογία είναι σημαντική | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Η έρευνα αγγειακής βιολογίας μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψη των ασθενειών που αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου σε δυτικούς πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής προσβολής και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Η έρευνα αυτή είναι πολύ δαπανηρή για την εκτέλεση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της διάρκειας ζωής και της ποιότητας ζωής.

Οι περισσότερες ιατρικές έρευνες υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης και διάφορα ιδρύματα. Οι συνεισφορές των ασθενών είναι κρίσιμες για την πρόοδο της αγγειακής βιολογίας και όλα τα οφέλη της.