Υπερηχογράφημα Triplex | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Αυτή η ανώδυνη, μη επεμβατική εξέταση χρησιμοποιείται για να δείτε και να μετρήσετε την ροή του αίματος μέσω των καρωτίδων αρτηριών σας ή οποιασδήποτε άλλης αρτηρίας ή φλέβας. Δεν χρησιμοποιούνται ακτινοβολία, σκιαγραφικά ή βελόνες. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αγγειακό εργαστήριο, γραφείο γιατρού ή σε τμήμα ακτινολογίας.