Γιατί η αγγειακή βιολογία έχει σημασία για εσάς | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Οι ασθένειες του αγγειακού συστήματος μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή ή μπορεί να μειώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής σας. Η αγγειακή βιολογία βοηθά τους αγγειοχειρουργούς και άλλους γιατρούς να κατανοήσουν τις αιτίες των αγγειακών ασθενειών. Με αυτή τη γνώση, είναι δυνατές νέες και καλύτερες μέθοδοι πρόληψης και θεραπείας αυτών των ασθενειών.

Γενικά, οι ασθένειες των αιμοφόρων αγγείων (ιδιαίτερα των αρτηριών) περιλαμβάνουν είτε στενώσεις, συνήθως λόγω αθηροσκλήρωσης (σκλήρυνση των αρτηριών) είτε εκφυλισμούς (εξασθένηση του τοιχώματος) με αποτέλεσμα το ανεύρυσμα. Οι κοινές ασθένειες περιλαμβάνουν:

Αθηρωμάτωση και στένωση των καρωτίδων. Όταν αυτές οι αρτηρίες γίνονται στενώσουν πάνω από ένα ποσοστό, μπορεί να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο (εγκεφαλική βλάβη).

Το αορτικό ανευρυσμα περιλαμβάνει εκφυλισμό του κύριου αιμοφόρου αγγείου μέσα στο σώμα, την αορτή. Όταν το τοίχωμα της αορτής εξασθενήσει, αρχίζει να διαστέλλεται. Η ρήξη της αορτής σε αυτή την περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Η περιφερική αρτηριακή νόσος περιλαμβάνει την απόφραξη των αρτηριών που τροφοδοτούν τα πόδια με αίμα, το άτομο μπορεί να αδυνατεί να περπατήσει χωρίς πόνο ή μπορεί να χάσει τα άκρα του / της.